Memoriál Jána Machovica - 8. ročník (Moravské Lieskové)

Memoriál Jána Machovica - 8. ročník (Moravské Lieskové)

V rozmedzí dní 02. až 06.07.2019 sa na kolkárni v Moravskom Lieskovom uskutočnil 8. ročník Memoriálu Jána Machovica.

Turnaja sa zúčastnili aj kolkári s KK Pobedim. Konkrétne:
Jozef Miklovič (282)
Michal Vajer (250)
Barbora Košútová (249)
Matej Palkovič (240)

Jozef Miklovič zasa raz krásne nahádzal a v kategórii mužov obsadil 1. miesto. V kategórii žien si naša jediná štartujúca Barbora Košútová vybojovala krásne 3. miesto.

Gratulujeme!

Konečné poradie:

HODU ZDAR!

Hodový turnaj obce Rakovice - 6. ročník

Hodový turnaj obce Rakovice - 6. ročník

Memoriál Františka Szlanicsku - 5. ročník (Zlaté Klasy)

Memoriál Františka Szlanicsku - 5. ročník (Zlaté Klasy)