História

 
 

KRčmový Štart

Kolkársky šport má v Pobedime veľmi dlhú tradíciu. Už v tridsiatych rokoch 20. storočia bola postavená prvá kolkáreň (piesková jedno-dráha) pri Potravinárskom spolku, na mieste terajšieho dvora obecného účelového zariadenia - Svadobky. 

5317-Kegeln-Kegelscheiben-Kegelbahn--Kegelverein.JPG

Stretávali sa tu priatelia ktorý si chceli po celodennej práci oddýchnuť pri zlatistom moku si trochu zasúťažiť, porovnať svoje nadobudnuté fyzické zdatnosti a prípadne aj spáliť trochu nadbytočnej energie.

Po nadobudnutí dostatočného počtu nadšencov tohto športu sa v roku 1969 začalo s budovaním dvoj-dráhovej kolkárne. Z krčmovej zábavy sa pomaly začal stávať plnohodnotný Pobedimský šport a v roku 1971 bol založený kolkársky oddiel TJ JRD Pobedim. V roku 1976 sa urobil koniec ručnému stavaniu kolkov, kedy si spoluhráči navzájom pripravovali kolky pre nasledujúci hod, a kolkáreň bola vybavená automatickými stavačmi kolkov.

Novodobá história kolkov v pobedime

V roku 1990 kolkársky oddiel ako aj TJ JRD Pobedim skončila svoju činnosť a objekt kolkárne začal chátrať. Nakoľko tento šport zanechal v niektorých mladých nadšencoch pozitívnu energiu,rozhodli sa v roku 1997 obnoviť tento šport pre našu obec.

V apríli 1997 sa uskutočnila oprava dráh, starý a poškodený povrch dráh bol nahradený novým. V júli zasadol prípravný výbor, ktorý pripravil a zvolal ustanovujúcu členskú schôdzu Kolkárskeho Klubu Pobedim, kde boli schválené stanovy, zvolený výkonný výbor a kontrolný orgán Kolkárskeho klubu Pobedim. Následne Ministerstvo vnútra SR vykonalo registráciu Kolkárskeho klubu Pobedim ako občianskeho združenia dňa 19.11.1997. V tomto roku odohrala obroda klubu prvú súťaž, a to mestskú súťaž v Piešťanoch.

V nasledujúcich rokoch pôsobilo mužstvo KK Pobedim v Trenčianskych krajských ligách kde svojimi výkonmi reprezentovali obec a tešili fanúšikov. Svoje domáce zápasy sa hrali na dvoj-dráhovej saduritovej kolkárni v Pobedime, ktorú neustále prerábali a vylepšovali. V roku 2005 sa kolkáreň konečne dokončila namontovaním novej technológie (nové plastové dráhy a  automatické stavače). 

Odvtedy sa členovia a priatelia kolkárskeho športu tešia z hry a výkonov na kolkárni s plastovými dráhami na špičkovej úrovni.

WP_20150219_20_27_57_Pro.jpg

Všetkým ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli, pomohli, povzbudzovali reprezentovali našu obec a klub, alebo sa inak podieľali na rozvoji kolkárskeho športu v Pobedime srdečne ďakujeme a vždy Vás radi uvidíme a pozveme "pri okienko" :)

HODU ZDAR PRIATELIA