Podbrezová - Modranka - Pobedim

Podbrezová - Modranka - Pobedim

Ako tradične sa uskutočnil 1.9.2018 priateľský turnaj medzi mužstvami Podbrezová, Modranka a Pobedim.

Hostujúce mužstvo tohto ročníka bola Podbrezová.

Spôsob hry: 6-členné mužstvá - 120 hodov/člen

Hodnotenie: celkový súčet zvalených kolkov mužstva

Slovenský Pohár Mládeže 2018-19; turnaj-1

Slovenský Pohár Mládeže 2018-19; turnaj-1

DADKA CUP Vracov 2018

DADKA CUP Vracov 2018