HUSTRA CUP - Uhrovec

HUSTRA CUP - Uhrovec

18.8.2018 sa uskutočnil v Uhrovci 14. ročník HUSTRA CUPu.

Spôsob hry: Štvorčlenné družstvá - 60 hodov/člen

Hodnotenie: celkový súčet zvalených kolkov za mužstvo

Memoriál Štefana Klima - 2. ročník

Memoriál Štefana Klima - 2. ročník