Vyhodnotenie Dorasteneckej ligy západ, ročník 2018-19

Vyhodnotenie Dorasteneckej ligy západ, ročník 2018-19

Mládež klubu KK Pobedim mala v uplynulom roku napilno, absolvovali množstvo podujatí, napr. Slovenský pohár mládeže v ktorom obsadili pekné umiestnenia. Nezanedbali však ani ligové zápasy a svojimi výkonmi si vybojovali pekné 5. miesto. Gratulujeme a veríme, že ako nám bude omladina rásť budú sa v nasledujúci sezónach šplhať ku víťazným stupienkom.

Veľká vďaka patrí každému ktorý sa pričinil hlavne trénerovi Jozefovi Miklovičovi a samozrejme ďakujeme aj rodičom a fanúšikom, ktorí našu mládež podporovali ku stále lepším výkonom.

Konečné poradie Dorasteneckej ligy západ,
ročník 2018-19

2018-19 Dorast. liga západ-konečné poradie.png
Vyhodnotenie 2. ligy západ, ročník 2018-19

Vyhodnotenie 2. ligy západ, ročník 2018-19

TOP INTERLIGY v Pobedime

TOP INTERLIGY v Pobedime